İbrahim Halil BAYDİLEK

İbrahim Halil BAYDİLEK

Öğr. Gör.

Telefon:04762230010

E-mail:ibrahim.baydilek@igdir.edu.tr

Fakülte / Yüksekokul
:
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu
Bölüm
:
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
Anabilim Dalı
:
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
İdari Görev
:
Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı
Lisans
:
Kimya
Yüksek Lisans
:
Organik Kimya ve Fizikokimya (Mezun)
Doktora
:
Fizikokimya (Devam ediyor)
Yabancı Dil(ler)
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Ahşap oymacılığı, el sanatları, dağcılık
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
 1. Yılmaz, R. F., Baydilek, İ. H., Tutar, Ö. F., Derin, Y., Tutar, A., ‘’Synthesis, Characterization, Photophysical and Electrochemical Properties of 4,4-Fluoro-8-ethyl-3,5-bis(4’-ethylphenyl)-4-bora-3a,4a-diaza-s-indancene (BODIPY)’’, 1st International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, Sarajevo, 27 October-01 November 2015.
 2. Yılmaz, R. F., Baydilek, İ. H., Tutar, Ö. F., Ökten, S., Tutar, A., ‘’Synthesis, Characterization, Photophysical and Electrochemical Properties of 4,4-Fluoro-8-(4’-bromophenyl)-3,5-bis(4-trifluoromethoxyphenyl)-4-bora-3a,4a-diaza-s-indancene (BODIPY)’’, 1st International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, Sarajevo, 27 October-01 November 2015.
 3. Yılmaz, R. F., Baydilek, İ. H., Tutar, Ö. F., Tutar, A.,  ‘’A Facile and Efficient Synthesis of 5-Bromo-2,2-dihydroxy-1,3-indandione (5-Bromoninhydrin) From Indane‘’, 1st International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, Sarajevo, 27 October-01 November 2015. 
 4. Baydilek, İ. H., Yılmaz, R., F., Derin, Y., Tutar, Ö., F., Tutar, A., ‘’Photobromination of Monobromoindanones and Facile Synthesis of 5-bromo-2,2- dimethoxyindan-1,3-dione’’ , 2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, Skopje, Macedonia, 26 October-30 October 2016, (Sözlü Sunum).
 5. Yılmaz, R. F., Baydilek, İ. H., Özdemir, A., Tutar, A., ‘’Synthesis, Characterization, Photophysical and Electrochemical Properties of 2,6- Dibromo-4,4-difluoro-8-(4􀁣-metoxyphenyl)-3,5-dimethyl-4-bora-3a,4a-diaza-sindacene (BODIPY)‘’, 2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, Skopje, Macedonia, 26 October-30 October 2016, (Sözlü Sunum).
 6. Derin Y., Baydilek, İ. H., Yılmaz, R. F., Albayrak, B., Ökten, S., Tutar, A., ‘’Synthesis of 2-Arylpyrroles by Suzuki-Miyaura Cross-Coupling Reaction’’, 2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, Skopje, Macedonia, 26 October-30 October 2016, (Sözlü Sunum).
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
 1. Yılmaz, R. F., Tutar, A., Baydilek, İ. H., ve Tutar, Ö. F., "2, 3, 5-Tribrom-1H-İnden-1-on’un Yüksek Sıcaklık Fotobrominasyonu ile Kolay ve Etkin Sentezi",  27. Ulusal Kimya Kongresi, Çanakkale, 23-28 Ağustos 2015.
 2. Yılmaz, R. F., Baydilek, İ. H., Derin, Y., Albayrak, B., Tutar, A., ‘’4,4-Diflor-8-Sübstitüe-3,5-dimetil-4-bor-3a,4a-diaza-s-indasen (BODIPY) Sentezi’’, III. Ulusal Organik Kimya Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 05-08 Eylül 2016.
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlilik Çalışmaları:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projelerde Yaptığı Görevler:
 1. "Mikrodalga Destekli Suzuki-Miyaura Kenetleme Reaksiyonları ile Çok Yönlü ve Çok Amaçlı Özelliklere Sahip Ninhidrin Türevli Bileşiklerin Sentezi, Fotofiziksel ve Elektrokimyasal Özelliklerinin Araştırılması" (TÜBİTAK Kimya Biyoloji Araştırma Grubu, KBAG/114Z176), Proje  Bursiyeri, 2014-2016.
 2. "Yerli savunma sistemi olarak askeri savunma ve taktiksel simülasyon teknolojilerinin geliştirilmesi " (TÜBİTAK-TEYDEB) Proje ve sistem danışmanı
 3. "TÜBİTAK 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı" , TTO Üniversite Sanayi İş Birliği Uzmanı
Hakemlik Yaptığı Dergiler:
Verdiği Dersler:
Ödüller:
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
İş Telefonu
:
+90-476-223 0010
Dahili Telefonu
:
3143
Belgegeçer
:
+90- 476-223 0017
E-posta
:
ibrahim.baydilek@igdir.edu.tr
Web Sayfası
:
İş Adresi
:
Iğdır Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu