Mirpenç Akşit

Mirpenç Akşit

Yrd. Doç. Dr.

Telefon:

E-mail:mirpenc.aksit@igdir.edu.tr

Fakülte / Yüksekokul
:
İlahiyat Fakültesi
Bölüm
:
İslam Felsefesi
Anabilim Dalı
:
Felsefe ve Din Bilimleri
İdari Görev
:
Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkan (2017..)İslam Felsefesi Anabilim Dalı Başkanlığı(2017..),
Lisans
:
Dicle Üniversitesi
Yüksek Lisans
:
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Doktora
:
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2017
Yabancı Dil(ler)
:
İngilizce(orta düzey) Arapça(başlangıç düzeyi)
İlgi Alanları
:
İslam Felsefesi ,Modern Felsefe, Varoluşçuluk,Mantık,Sivil Toplum ve İnsan Hakları
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

Sina İle Kierkegaard’ın Ölüm Anlayışının Karşılaştırması” Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 39 Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler (Kasım- Aralık 2013)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

 

Uluslararası İslam Medeniyetinde Zaman Sempozyumu, “ İbn Rüşd Düşüncesinde Zaman” Konya 2015.

 

Kültür Ve Tarih Bağlamında Iğdır Uluslararası Sempozyumu, "Kültür Felsefesi Bağlamında Iğdır’da Din Ve Kültür İlişkisi" Iğdır  2015.

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

 

Dicle Üniversitesi Türkiye 8.Felsefe Öğrencileri Kongresi “Modern Çağ Ve Kazanımlarına Eleştirel Bir Bakış”  Diyarbakır,2008

 

Sosyal Bilimler Ulusal Öğrenci Sempozyumu  “Düşünce Tarihinde Ölüm Kavram “  Malatya, 2013

 

III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi “Varoluşsal Bir Problem Olarak Soren Kierkegaard’ın Felsefesinde Ölümün Anlamı” Sakarya,  2014.

 

 VI. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi” Farabi’de Mantığın Gerekliliği Üzerine Bir Değerlendirme” Kütahya 2015.

Diğer Yayınlar:

 

9. Öğretmen Sempozyumu (Yeni Dönem, Yeni Öğretmen, Yeni Nesil) , “Barış Eğitimi” Atölye Çalışması) İstanbul 2015

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlilik Çalışmaları:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projelerde Yaptığı Görevler:

 

SODES  "Erdemli Yaşam Kültür Merkezi" Projesinde Proje Koordinatörü (2016-2017)

 

Iğdır Gençlik Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi , Değerler Eğitimi ,  Atölye Eğitmeni (2016)

Hakemlik Yaptığı Dergiler:
Verdiği Dersler:

İslam Felsefesi

Din Felsefesi

Ödüller:
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
İş Telefonu
:
+90-476-223 0010
Dahili Telefonu
:
4685
Belgegeçer
:
+90- 476-223 0017
E-posta
:
mirpenc.aksit@igdir.edu.tr
Web Sayfası
:
İş Adresi
: