Ramazan ARI

Ramazan ARI

Yrd. Doç. Dr.

Telefon:

E-mail:ramazan.ari@igdir.edu.tr

Fakülte / Yüksekokul
:
Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm
:
Türk Dili ve Edebiyatı
Anabilim Dalı
:
Eski Türk Edebiyatı
İdari Görev
:
TÖMER Müdürü
Lisans
:
Muğla Üniversitesi (2003-2007)
Yüksek Lisans
:
Muğla Üniversitesi (2007-2012)
Doktora
:
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (2012-2017)
Yabancı Dil(ler)
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
 • Ramazan ARI, “Tahkiyevî Metinlerde His Ve Hasletlerin Olaylara Tesiri -Yûsuf u Zelîhâ Hikâyesi Örneği-”, The Journal of International Social Research-Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C.8, S. 39, Ağustos 2015, s. 39-44. Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20153913732
 • Ramazan ARI, “Nedim’in Sevgili Karşısında Yaşadığı Tekinsizlik Ve Ambivalans”, Turkish Studies: International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Vol. 10/16 Aralık 2015, p. 127-138. 

  DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8562

 • Ramazan ARI, “’Kötü Son’la Neticelenen Tahkiyevî Metinlerde Kelebek Etkisi-Yaprak Dökümü Örneği-“, SOBİDER (The Journal of Social Science-Sosyal Bilimler Dergisi), Yıl:4, S:14, Eylül, 2017, s. 495-506. Doi Number :http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3617
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
 • Ramazan ARI, “’Kötü Son’la Neticelenen Tahkiyevî Metinlerde Kelebek Etkisi-Yaprak Dökümü Örneği-“ 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi, 18-20 Mayıs 2017, Alanya-Antalya.
 • Ramazan ARI, “Edebiyatın Başladığı Yer: Geç Gelen Tren”, Uluslararası Edebiyatta Tren Trende Edebiyat Sempozyumu, Metinbilim Enstitüsü Derneği, 12-14 Mayıs 2017,  Manisa, İzmir.
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
 • Ramazan Arı, “Aşk, Kıskançlık ve Merhamet Üçgeninde Yûsuf u Zeliha Hikayesi”, Türk Dünyasından Halil AÇIKGÖZ’e Armağan, Doğu Kitabevi, Ağustos 2013, s. 135-155.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
 • Ramazan ARI, “His ve Hasletlerin Olayları Yönlendirici Özelliği –Yûsuf u Zelîhâ Hikâyesi Örneği-, 1. Genç Bilim Adamları Sempozyumu, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 28-29 Kasım 2013, İstanbul.
Diğer Yayınlar:
 • Ramazan Arı, “Doğu’da İlm-i Belâğat”, Belâğat ve Retorik Paneli, Muğla Üniversitesi, Ahmet Altıntaş Konferans Salonu, Mart 2009, Muğla, Türkiye.
 • Ramazan Arı, “Nedim’in Bir Gazelinde Duygu Karşıtlığı”, Doktora Semineri, Muğla Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Seminer Salonu, 7 Haziran 2013 Muğla, Türkiye.
Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlilik Çalışmaları:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projelerde Yaptığı Görevler:
 • Güçlü Kadınlar Güçlü Yarınlar, Diksiyon Eğitmeni, Iğdır Belediyesi, 2017.
Hakemlik Yaptığı Dergiler:
Verdiği Dersler:

Türk İslam Edebiyatı, Iğdır Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 2017-2018 Eğitim Öğretim Dönemi.

Türk Dili, Iğdır Üniversitesi, YÖK Zorunlu Dersi, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Dönemi

Ödüller:
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
 • Metinbilim Enstitüsü Derneği, Muğla.
İş Telefonu
:
+90-476-223 0010
Dahili Telefonu
:
4684
Belgegeçer
:
+90- 476-223 0017
E-posta
:
ramazan.ari@igdir.edu.tr
Web Sayfası
:
İş Adresi
:
Iğdır Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Suveren Kampüsü Merkez/IĞDIR