Üniversitemiz Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi Geçici Madde 1-‘e göre yönergenin yayımı (11.12.2017) tarihinden önce hazırlık sınıfında iken muafiyet başvurusunda bulunamayan öğrenciler için bir defaya mahsus olmak üzere başvuru hakkı verilir. Bu başvurular yönergenin kabul edildiği tarihten itibaren on gün içerisinde İlgili Birime yapılır.Muafiyet başvurusunda bulunmak isteyen öğrencilerin 15 Aralık 2017 (Cuma Günü) mesai bitimine kadar İlahiyat Öğrenci İşlerine başvuru etmesi gerekmektedir.

GEREKLİ BELGELER: ONAYLI TRANSKRİPT VE DERS İÇERİKLERİ

NOT: SÜRENİN KISA TUTULMA SEBEBİ FİNAL SINAVLARINDAN ÖNCE MUAFİYET İŞLEMLERİNİN YAPILMASI.

Yazdır: