26 Kasım 2014 Tarihinden Önce Kayıtlı Erkek Öğrenciler Hk. 2547 sayılı Kanun’da yapılan bazı değişikliklerle, 26 Kasım 2014 tarihinden önce Enstitümüze kayıtlı erkek öğrencilerimizin, ilgili kanun maddesi gereğince (geçici madde 67) azami sürelerinin hesaplanmasında önceki öğrenim süreleri dikkate alınmayacağından askerlik tehir süresi biten/bitmek üzere olan öğrencilerimiz askerlik durum belgesi ve askerlik işlemleri dilekçesi ile Enstitümüze başvuruda bulunmak sureti ile (35 yaşını geçmemek üzere) askerliklerinin yeniden tehir edilmesini veya mevcut tehirlerinin uzatılmasını talep edebilirler. 26 Kasım 2014 tarih ve 29187 saylı Mükerrer Resmi Gazetede Geçici Madde 67 – (Ek: 19/11/2014-6569/32 md.) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami sürelerin hesaplanmasında, daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınmaz. 

Yazdır: