Namık Kemal ÖZEROĞLU’nun Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nden üniversitemize “İç Denetçi” olarak naklen atanması ile İç Denetim Birimimiz çalışmalarına başlamıştır.

5018 sayılı “Kamu Mâli Yönetimi ve Kontrol Kanunu” kapsamında kamu kurumlarına İç Denetim Birimi kurma zorunluluğu getirilmesinden sonra 2013/4625 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile üniversitemize üç adet İç Denetçi kadrosu ihdas edilmiştir.

10 Temmuz 2017 tarihinde üniversitemizin İç Denetçi kadrolarından birisi için “İç Denetçi Alım İlanı”na çıkılmış olup, 24 Temmuz 2017 tarihli başvurusu neticesinde Namık Kemal ÖZEROĞLU üniversitemize 17 Ekim 2017 tarihinde İç Denetçi olarak atanmıştır.

İç Denetçimizin hazırlamış olduğu “Iğdır Üniversitesi İç Denetim Yönergesi”nin 6 Aralık 2017 tarihinde Rektörlük Makamının onayı sonrası yürürlüğe girmesi ile üniversitemizde İç Denetim Birimi kurulmuştur.

İç Denetim Nedir?

Üniversitenin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. 

Namık Kemal ÖZEROĞLU kimdir?

2006 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesinin Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Eş zamanlı olarak öğrenim gördüğü Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesinin İşletme Bölümünden 2007 senesinde mezun oldu. Mesleğine özel sektörde başladıktan sonra “Ankara Büyükşehir Belediyesi”nde, son 10 yılında da “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü”’nde; enerji ve alt yapı projelerinin yaklaşık maliyet hesaplamalarında, ihale yapım süreçlerinde, sözleşme hazırlama aşamalarında, hak edişlerin hazırlanmasında ve sahada kontrol teşkilatında “Elektrik Mühendisi” olarak görev yaptı. 5312 sayılı “Kamu İç Denetçi Sertifikası”na sahip olan Namık Kemal ÖZEROĞLU, 26 Ekim 2017 tarihinde üniversitemizde İç Denetçi olarak görevine başlamıştır.

Evli olan Namık Kemal ÖZEROĞLU, aynı zamanda Ankara Üniversitesi’nin “İç Denetim ve İç Kontrol Tezli Yüksek Lisans Programı” öğrencisidir.

Paylaş:
Photos