Dilekçe ve Formlar

İndir
Dosya Başlığı Yüklenen Tarih Dosya uzantısı
Başvuru Koşulları, Yeni 14.12.2017 ocx
YÜKSEK LİSANS / DOKTORA ADAY BAŞVURU FORMU Yeni 27.12.2017 doc
TEZ SAVUNMA SINAVI JÜRİ ORTAK RAPORU Yeni 15.01.2018 doc
YÜKSEK LİSANS TEZ DEĞERLENDİRME FORMU Yeni 15.01.2018 doc
TEZ SAVUNMA SINAVI JÜRİ ÜYELERİ SORU KAĞIDI Yeni 15.01.2018 ocx
SEMİNER SUNUMU 14.03.2017 doc
SEMİNER DEĞERLENDİRME TUTANAĞI 14.03.2017 doc
TEZ YAZIM KURALLARI KONTROL FORMU 27.03.2017 doc
Doktora Tez Önerisi Savunma Tutanağı 02.12.2015 ocx
Doktora Tez Savunma Sınavı Tutanağı 02.12.2015 ocx
Doktora Tezi Çalışma Raporu Savunma Tutanağı 02.12.2015 ocx
Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans/Doktora Tez Çalışması Orijinallik ve İntihal Raporu 11.12.2015 ocx
Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Çalışması Orijinallik ve İntihal Raporu Uygulama Esasları 11.12.2015 ocx
YÜKSEK LİSANS İLİŞİK KESME BELGESİ 23.02.2016 ocx
YÜKSEK LİSANS/DOKTORA TEZ JÜRİ ÖNERİ FORMU 24.10.2016 doc
Seminer Dönemi 02.03.2015 -
Katılım Listesi 02.03.2015 doc
Tez Dönemi 02.03.2015 -
Tez Savunma Sınavı Jüri Ortak Raporu 02.03.2015 doc
Transkript İstem Dilekçesi 27.02.2015 doc
Doktora Yeterlik Sınav Tutanağı 03.06.2015 ocx
Yüksek Lisans-Doktora Geçici Mezuniyet Belgesi İstem Dilekçesi 27.02.2015 doc
Program Dışı Alınan Derslerin Krediye Saydırılması İçin Başvuru Dilekçesi 27.02.2015 doc
Tezsiz-Tezli Yüksek Lisans Programları Arasında Geçiş İstem Dilekçesi 27.02.2015 doc
Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru İstem Dilekçesi 27.02.2015 doc
Yabancı Dil Yeterlik Sınavı İçin Ek Süre İstem Dilekçesi 27.02.2015 doc
Ek Süre Dilekçesi 27.02.2015 ocx
Yüksek Lisans Tez Savunma Dilekçesi 27.02.2015 ocx
Kayıt Sildirme İstem Dilekçesi 27.02.2015 doc
Askerlik Sevk Tehiri İstem Dilekçesi 27.02.2015 doc
Askerlik Sevk Tehiri İptal İstem Dilekçesi 27.02.2015 doc
Danışman Değişikliği İstem Dilekçesi 27.02.2015 doc
FORMLAR 27.02.2015 -
Tezli Yüksek Lisans Kesin Kayıt Formu 27.02.2015 doc
Tez Onay Formu 27.02.2015 doc
Tez Düzeltme Formu Tez Veri Formu 27.02.2015 doc
Yüksek Lisans / Doktora Tez Önerisi Formu 27.02.2015 ocx
Ders Kayıt Formu 27.02.2015 doc
Özel Öğrenci Ders Kayıt Formu 27.02.2015 doc
Taahhütname 02.03.2015 ocx
Öğretim Üyeleri İçin Ders Telafisi Bildirim Formu 02.03.2015 doc
Danışman Öneri Formu 02.03.2015 doc