• 794da6cafen3.jpg
    Yayın İlkeleri
    Yayın İlkeleri
 

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

 

1. Dergide, fen, mühendislik ve doğa bilimleri alanlarında yılda dört sayı olarak yayınlanır. Bütün makaleler, yayın kurulu ve yetkin editör ve hakemlerce değerlendirilir.

2. Dergide Türkçe veya İngilizce yazılmış orijinal araştırmalar, kısa notlar ve derlemeler yayınlanır.

3. Yayınlanması istenilen eserlerin herhangi bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere herhangi bir dergiye gönderilmemiş olması zorunludur.

4. Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen eserlerle birlikte Telif Hakkı Devir Sözleşmesi de tüm yazarlarca (farklı adreslerde bulunan yazarlar forma ait tüm bilgileri doldurarak ayrıca imzalamak suretiyle gönderebilirler) imzalanarak gönderilmelidir.

5.  Aynı sayıda ilk isim olarak bir yazarın en çok iki makalesi basılır.

6. Eserlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Eserler bilim etiği ilkelerine uygun olarak hazırlanmalı, gerekliyse Etik Kurul Raporu'nun bir kopyası eklenmelidir.

7.  Dergide yayınlanması istenilen eserler, imzalı Telif Hakkı Devir Sözleşmesi ile derginin e-posta adresifbed@igdir.edu.tr gönderilmelidir.

8. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen eserler dergi yazım kurallarına göre hazırlanmalıdır.