• b9de9093ilahiyat.jpg
    İlahiyat Fakültesi
    Misyonumuz

 

Genel Bilgiler

Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, ülkemizde din bilimleri alanında yüksek öğretim veren ilahiyat fakültelerindendir. 2008 yılında açılan fakültemiz eğitim-öğretime 2009-2010 Eğitim Öğretim yılında başlamıştır. 4 yıllık bir fakülte olup eğitim-öğretim dili Türkçedir. Fakültemizde İslami bilimler ve din bilimleri alanında öğrencilere sahih dini bilgi ve bilgiyi kullanma metotları verilmesi amaçlanmaktadır. Alan uzmanı öğretim elemanları tarafından akademik düzeyde dersler verilmektedir. Fakültede tam gün eğitim-öğretim yapılmaktadır.

Fakültemiz Eğitim-Öğretim kadrosu, 2017 yılı itibariyle, 1 Profesör, 12 Yardımcı Doçent ve 7 Öğretim Görevlisi  13 Araştırma Görevlis iolmak üzere toplam 33 öğretim üyesi/elemanından oluşmaktadır.

Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümleri bazında üç akademik bölümden oluşmaktadır. Bölümler bir ilahiyat öğrencisinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve donanımları kazandıran söz konusu bölümlerin ilgili derslerini alarak ilahiyat fakültesi mezunu olarak diploma alırlar. 

Mezuniyet Sonrası İstihdam İmkânları

Fakültemizden mezun olan öğrenciler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın merkez, taşra ve Yurtdışı teşkilatlarında müftü, müftü yardımcısı, vaiz, vaize, Kur'an Kursu öğreticisi, imam, müezzin; Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki ilk ve orta dereceli okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmeni olabilmektedirler. Lisansüstü öğrenime devam etmeleri halinde öğrencilerimize İlahiyat Fakültelerinde öğretim elemanı olma kapısı da açıktır.

Vizyonumuz

Dinin evrensel ve özgün değerleri hakkında akademik ölçütlere uygun, toplumun ihtiyaçlarıyla uyumlu bilgi üreten, bu bilgileri bireyin ruh sağlığı ve toplumun huzuru için doğru ve etkin biçimde aktaran, tarihî ve kültürel kimliğimizin korunup geliştirilmesi doğrultusunda yayan, İslâmî değerlere ve çağın ihtiyaçlarına uygun biçimde yorumlayan gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde öncü ve nitelikli bir yüksek öğretim kurumu olmak.

Misyonumuz

Genelde din bilimleri ve kültürü, özelde İslâm bilimleri ve kültürü alanında ilmî esaslar, kültürel ihtiyaçlar ve uluslararası standartlar çerçevesinde araştırmalar yapmak ve yayınlamak; bu doğrultuda üstün nitelikli din bilimleri uzman ve araştırmacıları, din bilgisi öğretmenleri ve din görevlileri yetiştirmek.

 İlâhiyat alanında bilgi donanımını geliştirmek isteyenlere lisans seviyesinde öğrenim görme imkânı sağlamak.

Sosyal ve kültürel gelişmeleri göz önünde bulundurarak millî, dinî ve ahlâkî değerlerimizi koruyup geliştirmek suretiyle toplumun maddî-manevî kalkınmasına katkıda bulunmak.