• 35ba5b5akariyer.jpg
    Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi(KARMER)
    Misyon ve Vizyon

 

Iğdır Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Üniversitemizin öğrenci, mezun ve mensuplarına; kendilerini tanıma, eğilimlerini ve iş olanaklarını belirleme, kişisel özellikleriyle piyasa koşullarına uygun olarak kariyerlerini planlama ve geliştirme konusunda destek vererek rekabet gücü yüksek bireyler olmalarına katkıda bulunmayı, Öğrenci ve mezunların iş yaşamında karşılaşabilecekleri sorunların çözümüne yönelik bilimsel çalışmalar yapmak, Öğrenci ve mezunların iş dünyasından gelen talepler doğrultusunda istihdam edilebilme imkanlarını araştırmak, Kariyer planlaması alanındaki çalışmaların sonuçlarını ve bu alandaki birikimleri ilgili yerli ve yabancı kuruluşlarla paylaşarak öğrenci ve mezunların iş imkanlarını arttırmayı amaçlamaktadır.

Misyon, Vizyon ve Değerlerimiz

Misyon:

Üniversitemizin amaç ve hedefleri doğrultusunda, öğrenci, mezun ve mensuplarımıza; kendilerini tanıma ve iş olanaklarını belirleme, Öğrenci ve mezunların iş yaşamında karşılaşabilecekleri sorunların çözümüne yönelik bilimsel çalışmalar yapmak, Öğrenci ve mezunların iş dünyasından gelen talepler doğrultusunda istihdam edilebilme imkanlarını araştırmak, kişisel özellik ve eğilimleri, yetenek, bilgi, beceri, ilgi ve istekleri ile ülke koşulları ve ihtiyaçları doğrultusunda kariyerlerini planlama ve geliştirme konusunda destek vermek.

Vizyon:

Üniversitemizin misyon ve vizyonu doğrultusunda; öğrenci, mezun ve mensuplarımızın kariyer gelişimlerine katkı sağlamayı hedef edinerek sürekli gelişen, fark yaratan, günümüzde ve gelecekte Türkiye’deki kariyer merkezleri arasında örnek alınan lider bir Merkez olmaktır.

Değerlerimiz:

Çevreye ve topluma duyarlılık

Dürüstlük

Yenilikçilik

Saygı ve Sevgi

 

Etkinlikler