Avrupa Birliği Projeleri

 
AVRUPA BİRLİĞİ (AB) DESTEKLERİ

 

Avrupa Birliği (AB) Çerçeve Programları Nedir?

AB Çerçeve Programları, Avrupa Birliği’nde çok uluslu araştırma ve teknoloji geliştirme projelerinin desteklendiği başlıca Topluluk Programı’dır. Çerçeve Programları’nın başlıca amaçları arasında, Avrupa’nın bilimsel ve teknolojik temelinin güçlendirilmesi, endüstriyel rekabetin desteklenmesi ve ülkeler arası işbirliğinin teşvik edilmesi sayılabilir. İlki 1984 yılında başlayan Çerçeve Programları (ÇP) çok yıllık programlar olup, kapsamı ve programa ayrılan bütçe miktarı her bir programda artış göstermektedir. Çerçeve Programları’nın başlıca amaçları arasında, Avrupa’nın bilimsel ve teknolojik temelinin güçlendirilmesi, endüstriyel rekabetin desteklenmesi ve ülkeler arası işbirliğinin teşvik edilmesi sayılabilir. AB’nin Mart 2000’de yapılan Zirve Toplantısı’nda belirtilen ve Lizbon Stratejisi olarak adlandırılan strateji kapsamında ise, AB’nin "dünyanın en dinamik rekabetçi bilgi temelli ekonomisi" olması hedeflenmiştir. Bütünleştirilmiş bir Avrupa Araştırma Alanı oluşturmayı hedefleyen ve 2007-2013 yıllarında yürürlükte olacak 7. Çerçeve Programı (7. ÇP) AB'nin bu hedefe ulaşması amacıyla şekillendirilmiştir.

AB 7. Çerçeve Programı (7. ÇP) Nedir?

1 Ocak 2007’de başlayıp 2013 yılına dek yürürlükte olacak olan 7. ÇP, Lizbon hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla, araştırmayla ilgili tüm AB girişimlerini ortak bir çatı altında toplamayı hedeflemektedir. 7. ÇP, Avrupa Araştırma Alanı’nı kurmayı hedefleyen önceki Çerçeve Programı’nın başarılarını daha ileriye götürmek ve Avrupa’da bilgi temelli ekonomi ve toplumu inşa etmek üzere oluşturulmuştur. 7. ÇP, İşbirliği Özel Programı, Fikirler Özel Programı, Kişiyi Destekleme Özel Programı ve Kapasiteler Özel Programı’ndan oluşmaktadır.

7. ÇP’ye Katılmak Ne Gibi Faydalar Sağlar?

Oldukça büyük bir bütçeye sahip olan 7. ÇP, bilginin, yeteneklerin ve uzmanlığın ortaklaşa kullanılabileceği Avrupa çapındaki konsorsiyumlara katılma fırsatları sunmaktadır. 7. ÇP'ye katılanlar, Avrupa’da ve Avrupa dışında yeni ilişkiler ağı ve pazarlar kurma fırsatını yakalayıp teknolojinin en ileri noktasını hedefleyen projelere ortak olabileceklerdir.

7. ÇP’ye Kimler Katılabilir?

Çerçeve Programları’na, ulusal/uluslararası kanunlar ve AB kanunlarına göre kurulmuş tüzel ve gerçek kişiler başvurabilirler. Bu kapsamda, üniversiteler, araştırma merkezleri, kamu kurumları, sanayi kuruluşları ve sivil toplum örgütleri Çerçeve Programları’na katılabilirler. Ayrıca, tüzel kişiliğe sahip olan veya olmayan KOBİ’lerin de başvuruları teşvik edilecektir.

Üye/Asosye ve ICPC ülkeleri hangileridir?

AB Çerçeve Programlarına katılabilen ülkeler aşağıdaki gibidir;

·        AB Üye Ülkeleri: Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan

·        Asosye Ülkeler: Ülkemiz aday ülke statüsü ile bu grupta yer almaktadır. Türkiye, Hırvatistan, Sırbistan, İsrail, İsviçre, İzlanda, Lichtenstein, Norveç, Makedonya

·        Uluslararası İşbirliği Hedef Ülkeleri (ICPC): Uluslararası İşbirliği Hedef Ülkelerindeki (ICPC) tüzel kişilikler de çalışma programında belirtildiği durumlarda projelere katılabilirler. Uluslararası İşbirliği Hedef Ülkeleri (ICPC), Afrika, Karayipler, Asya, Pasifik, Doğu Avrupa ve Orta Asya, Latin Amerika, Akdeniz Ortaklığı, Batı Balkan Ülkeleri olarak gruplanmaktadır.

7. ÇP’de En Az Katılımcı Sayısı Nedir?

Projelere minimum katılımcı sayısı ve aranan özellikler proje türüne göre değişmektedir. Çerçeve Programları’na yapılan tüm başvurularda aranan ana koşul işbirliğidir. Programa dahil olan aday ülke kuruluşları, üye ülke kuruluşları ile aynı hak ve yükümlülüklere sahiptir. Minimum katılımcı sayısı sağlandıktan sonra projelere uluslararası örgütler ve 3. ülke kuruluşları da katılabilir.

Genel olarak, 7. ÇP projelerinde en az 3 farklı AB üyesi ülke veya asosye ülkeden en az 3 bağımsız kuruluşun yer alması gerekmektedir. 
Çalışma programında ICPC ülkelerinden ortaklar alınması gereği belirtilmişse, 2 farklı AB üyesi ülke veya asosye ülkeden ve en az 2 farklı ICPC ülkesinden olmak üzere 4 farklı ülkeden en az 4 bağımsız kuruluşun projelerde yer alması zorunludur. Eşgüdüm ve destek eylemleri, araştırmacıların eğitimi ve kariyer gelişimlerini amaçlayan projelerde ise en az 1 tüzel kişinin bulunması gerekmektedir.

Ne Tür Projeler 7. ÇP İçin Uygundur?

7. ÇP tüm projelere destek sağlamaz. İlgili alanın Çalışma Programı’nda açıkça belirtilen öncelikli alanlarda hazırlanmış, uluslararası ortaklı ve inovatif (yenilikçi) araştırma ve teknoloji geliştirme (ATG) projeleri 7. ÇP için uygundur. 7.ÇP’de ATG projelerinin yanı sıra, ATG projelerini destekleyici nitelikte tematik alanlar kapsamında hazırlanan eşgüdüm ve destek eylemi projeleri ile araştırmacıların eğitim ve kariyer gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan projeler de desteklenmektedir.

Araştırma ve Teknoloji Geliştirme (ATG) Projesinde Yer Almadan 7. ÇP'den Faydalanmak Mümkün Olabilir Mi?

7. ÇP’da ATG projelerinin yanı sıra, ATG projelerini destekleyici nitelikte tematik alanlar kapsamında hazırlanan eşgüdüm ve destek eylemi projeleri ile araştırmacıların eğitim ve kariyer gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan projeler de desteklenmektedir.

7. ÇP’de Finansman Almak İçin Uygun Şartlar Nelerdir?

7. ÇP’de alacağınız mali destek oranı, gerçekleştirdiğiniz proje tipine göre değişiklik göstermektedir. Diğer taraftan, aşağıdaki şartlardan herhangi birini sağlayan tüzel veya gerçek kişiler Komisyon’dan mali katkı alabilirler:

 • AB üye ülkesi veya asosye ülkede veya Topluluk kanunlarına göre kurulmuş,
 • Avrupa ile ilgili uluslararası kuruluş,
 • Uluslararası İşbirliği Ülkeleri’nde kurulmuş tüzel kişiler katkı alabilir.

Aşağıdaki şartlardan herhangi birini sağlayan masraflar, Komisyon tarafından geçerli masraflar olarak kabul edilir:

 • İlgili alanda veya çalışma programındaki hükümlerle belirlenmişse,
 • Projenin ilerleyebilmesi için gerekliyse,
 • İkili bilimsel ve teknolojik anlaşma ile veya topluluk ve kuruluşun ülkesi arasındaki anlaşma ile belirlenmişse geçerli masraflar olarak kabul edilir.

Komisyon tarafından geçerli kabul edilecek masraflar:

 • Gerçek masraflar olmalıdır.
 • Sonuç raporlarının masrafları dışında proje süresi içerisinde gerçekleşmiş olmalıdır.
 • Ekonomik olmalıdır.
 • Ortak kuruluşun kendi muhasebe sisteminin kuralları çerçevesinde yapılmalıdır ve muhasebe kayıtlarında bulunmalıdır.
 • Projenin amaçlarına erişmek için yapılmış olmalıdır.

7. ÇP’ye Nasıl Başvurulur?

Komisyon, ilgili özel program ve çalışma programlarında belirtilen öncelikler kapsamında yılda bir veya 2 defa proje teklif çağrıları açmaktadır. Çağrılar, 7. ÇP özel bilgi kanalları, internet sayfaları, üye ve aday ülkelerde bulunan ulusal irtibat noktaları aracılığı ile duyurulmaktadır. Çağrılara http://www.fp7.org.tr/ sayfasından ve Cordis'ten ulaşabilirsiniz. 
Projenizin bu çağrılarda belirtilen önceliklere uyması ve çağrıda belirtilen tarihten önce Komisyona sunulması gerekmektedir. Projelerin, 6.ÇP’de kullanılan "Elektronik Proje Teklifi Sunma Sistemi - EPSS" aracılığıyla sunulması 7. ÇP'de bir kural olacaktır.

Başvurunuzu yaptıktan sonra, projeniz bağımsız uzmanlar tarafından değerlendirilir ve sonucu proje koordinatörüne Komisyon tarafından iletilir.

7. ÇP’de Proje Değerlendirme Süreci Ne Kadar Sürmektedir?

Avrupa Komisyonu’na sunmuş olduğunuz projenizin Komisyonun eline geçtiğine dair "alındı belgesi (acknowledgement of receipt)" yaklaşık 3 hafta içerisinde proje koordinatörüne iletilir. Değerlendirme süreci yaklaşık 5-8 hafta sürmektedir. Projeniz desteklenmek üzere seçildiği takdirde Komisyon ile görüşmeler başlamaktadır.

Tüm Süreç Ne Kadar Sürmektedir?

Projenizi hazırlamaya başladığınız zamandan kontrat imzalama aşamasına kadar geçen süre 1 yılı bulabilmektedir. Ancak süre daha kısa da olabilmektedir.

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI ÖZEL PROGRAMLARI

2007 - 2013 yılları arasında uygulanacak olan Avrupa Birliği (AB) 7. Çerçeve Programı’nın (7.ÇP) ana yapısı, "İşbirliği", "Kişiyi Destekleme", "Fikirler" ve "Kapasiteler" olmak üzere dört özel programdan oluşmaktadır. Dört özel programa ek olarak Ortak Araştırma Merkezlerinin (JRC) faaliyetleri de etkinlik alanlarına dahil edilmiştir.

İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI (COOPERATION)

AB 7. Çerçeve Programı (7.ÇP) kapsamındaki Tematik Alanları içeren İşbirliği Özel Programının başlıca hedefi sanayi ve araştırma kuruluşları arasındaki işbirliğini tetikleyerek kilit alanlarda Avrupa’nın liderliğini sağlamaktır. 2007 - 2013 yılları arasında uygulanacak AB 7.ÇP dâhilinde İşbirliği Özel Programı’na 32.3 Milyar € ayrılması öngörülmektedir. İşbirliği Özel Programı Tematik Alanları aşağıdaki gibidir:

1. Sağlık

2. Gıda, Tarım ve Biyoteknoloji

3. Bilgi ve İletişim Teknolojileri

4. Nanoteknoloji

5. Enerji

6. Çevre (İklim değişikliği dahil)

7. Taşımacılık (Havacılık dahil)

8. Sosyo Ekonomik ve Beşeri Bilimler

9. Güvenlik

10. Uzay

FİKİRLER ÖZEL PROGRAMI (ERC)

7.ÇP’nin 4 ana unsurundan biri olan bu alana 2007 - 2013 yılları için ayrılmış 7.5 Milyar €’luk bütçe ile  

 • Araştırmacı güdümlü (konusu ve kapsamı araştırmacının kendisi tarafından belirlenen)
 • Bireyler veya bireysel takımlar tarafından yürütülen
 • Mevcut bilimsel paradigmaların sınırlarında veya ötesinde
 • Mükemmeliyet odaklı  projeler desteklenecektir.

KİŞİYİ DESTEKLEME ÖZEL PROGRAMI (PEOPLE)

Marie-Curie Burs ve Destek Programları (People Specific Programme: Marie Curie Actions) araştırmacıların, mühedislerin, sanayi kuruluşlarının, üniversitelerin, araştırma merkezlerinin, kamu kurumlarının, laboratuvarların, mükemmeliyet merkezlerinin yararlanabileceği programlar için 2007 - 2013 yılları arasında 4.7 milyar € aktaracaktır.

 • Araştırmacıların Avrupa içi dolaşımı
 • Tersine beyin göçü destekleri
 • Sanayi - Akademi işbirliği
 • Sanayi ve Akademi’nin araştırmacı istihdamı
 • Amerika, Japonya vb. gelişmiş ülkelerde araştırma imkânı

·         Araştırma merkezleri arasında personel değişimi sağlanması hedeflenmektedir.

KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI (CAPACITIES)

Kapasiteler Özel Programı dahilinde Avrupa genelinde araştırma ve inovasyon yeteneklerinin geliştirilmesi ve en uygun kullanımı hedeflenmektedir. Kapasiteler Özel Programı kapsamında, araştırma altyapılarının geliştirilmesi ve en uygun kullanımının sağlanması, Avrupa genelindeki araştırma potansiyelinin değerlendirilmesi, KOBİ’ler yararına olan araştırmaların teşviki, toplumun ve bilimin birbirine yakınlaştırılması, uluslararası bilim ve teknoloji işbirliklerinin oluşturulması ve bilgi bölgelerinin geliştirilmesi gibi hususların desteklenmesi planlanmaktadır.

Komisyonun 4.217 milyar € tutarında bütçe ayırmayı öngördüğü bu özel program, önceki çerçeve programlarındaki faaliyetlerin desteklenmesi, devamlılığının sağlanmasına yönelik hazırlanmıştır ve dahilindeki araştırma ve yenilik alanları aşağıdaki gibidir:

1.     Araştırma Altyapıları

2.     KOBİ Yararına Araştırmalar

3.     Bilgi Bölgeleri

4.     Araştırma Potansiyeli

5.     Toplumda Bilim

6.     Araştırma Politikalarının Gelişimi

7.     Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri

AB ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZLERİ (JOINT RESEARCH CENTERS - JRC)

AB Ortak Araştırma Merkezi (JRC) Direktörlüğü, Avrupa Birliğinin politikalarının oluşmasına, gelişmesine, uygulanmasına ve izlenmesine bilimsel araştırmalar için destek sağlamak amacıyla AB’nin bilim ve teknoloji referans merkezi olarak çalışır.

AB müktesebatı için bilimsel ve teknolojik araştırma gerektiren konularda, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden gelen araştırmacıların çalıştığı, İtalya, İspanya, Belçika, Almanya ve Hollanda’da bulunan 7 araştırma enstitüsünden oluşur.  

JRC, AB araştırmacılarına; doktora ve doktora sonrası bursları, kıdemli bursiyerlik, kurumsal işbirliği, çerçeve programı projelerinde işbirliği, ulusal uzman pozisyonları, çalıştaylar ve eğitimler gibi fırsatlar sunar.

7.ÇP Proje Türleri / Uygulama Araçları

7.ÇP’de farklı proje türleri / uygulama araçları bulunmaktadır. İlgili alanın çalışma programında açılan proje çağrısı için uygun olan proje türleri belirtilmektedir. Proje türleri aşağıdaki gibidir;

1. İşbirliği Projeleri (Collaborative Projects)

2. KOBİ Yararına Projeler (Research for the benefit of SMEs)

3. Mükemmeliyet Ağları (Networks of Excellence -NoE)

4. Eşgüdüm ve Destek Eylemleri (Coordination and Support Actions-CSA)

5. Marie-Curie Burs ve Destek Projeleri (Marie-Curie Actions)

6. Bireysel Bağımsız Araştırma Projeleri (Frontier Research Projects)

7. AB Ortak Araştırma Merkezi'nin (Joint Research Center, JRC) Türk Araştırmacılara Sunduğu Fırsatlar

8. ERA-NET

 

Bu konuda daha ayrıntılı bilgiye  http://www.fp7.org.tr/ web sayfasından ulaşabilirsiniz.