Tarihçe

Sağlık Bilimler Enstitüsü. 22.05.2008 tarih ve 5765 sayılı kanun ile kabul edilen ve 31.03.2008 tarihli ve 26892 sayılı Resmi gazetede yapılan Ek Madde 100' göre Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı bir Birim olarak 2008 yılında kurulmuştur. Henüz yüksek lisans öğrencisi bulunmamaktadır. Enstitümüzün görevi,Iğdır üniversitesinin üstlendiği genel viziyon doğrultusunda paydaşlarının gereksimlerini yakından takip etme,eleştirileri ciddiye almak. hatalarından ders çıkararak öğrenmek kendini sürekli yenilemek,tezli, tezsiz,ikinci öğretğm ve uzaktan eğitim gibi farklı ihtiyaçlara cevap vermeyi hedefleyen lisans üstü programlarını aynı mükemmeliyet ve yeterlilik ölçülerinde olmaları için çalışma kaliteli hizmet üretmek amacıyla idari alt yapıyı güçlendirmek,idari personeli verimli kılmak için bilimsel projelere dayalı düzenlemeler yapmak, farklı proğlamlarda öğrenim gören çok sayıda değişik nitelikteki öğrencilerinin memnuyet düzeyini yükseltmek amacıyla toplantı ve çalıştaylar düzenlemek bunların sonuçlarını dayalı iyleştirme çalışmalarında bulunmak ve takip etmek,öğrenci ve öğretim üyelerine zamanında en kaliteli hizmet sunabimek için altyapı geliştirme çalışmalarını hızlandırarak tüm birimlerdeki gibi otomasyona geçmek.