Müdürlüğün Amaçları

 

Üniversitemiz yerleşkesinde yeşil alanların (park, çocuk bahçesi, spor alanı, rekreasyon alanı, yeşil yol, yaya yolu, piknik alanları, ağaçlandırma alanları) düzenlenerek öğrencilerin ve personelin eğlenme, dinlenme, oyun, spor gibi gereksinimleri karşılanarak, estetik ve işlevsel dış mekan ortamları oluşturmak, huzurlu yaşanabilir daha yeşil bir Üniversite alanı sunmak.

 

Müdürlüğün Faaliyet Alanları ve Görevleri

 

  1. Estetik ve fonksiyonel dış mekân ortamları ve bunları destekleyecek altyapı birimleri (sulama birimi, çim alanlar birimi, ağaç ve süs bitkileri birimi) oluşturmak.
  2. Dış mekân süs bitkileri üretimine yönelik çalışmalarda bulunmak.
  3. Üniversite yerleşkesine ait yeşil alan ve çevre düzenleme faaliyetlerinde kullanılacak olan bitkisel ve yapısal malzemeleri üretme veya temin etme, bu amaca yönelik olarak üretim alanı, sera, fidanlık ve atölye gibi tesislerin kurulmasına öncülük etmek.
  4. Çevre düzenlemesi için kullanılacak materyalleri temin etmek ve hizmet verecek ekipleri oluşturmak ve denetlemek.
  5. Düzenlenen çevrenin temizliğini, devamlılığını ve geliştirilmesini sağlamak.
  6. Alan kullanım kararlarına bağlı olarak yapısal ve bitkisel peyzaj projelerini hazırlayarak uygulamak veya proje hazırlama ve uygulamayı hizmet alımı yolu ile yapmak.
  7. Peyzaj projeleri hazırlamada ve uygulamada hizmet alımı yolu ile tesis kurulumunu gerçekleştirmek ve denetlemek; iş bitiminde devir almak ve sürdürülebilirliğini sağlamak.
  8. Peyzaj düzenlemesi yapılmış alanlardaki bakım onarım ve yenileme çalışmalarını gerektiğinde revize planlar hazırlayarak uygulanmasını ve sürekliliğini sağlamak
  9. Üniversite yerleşkesinde bölge ekolojisine uygun ağaçlandırma sahaları oluşturmak ve ağaçlandırma çalışmaları yapmak.
  10. Üniversite yerleşkesinde botanik bahçesi ve hobi bahçesi gibi özel alanlar oluşturmak.